ໂຮງງານຜະລິດຫຸ້ມຫໍ່ - ໂຮງງານຜະລິດຫຸ້ມຫໍ່ຈີນບັນຈຸຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ສະ ໜອງ
355533434

ຜະລິດຕະພັນ