ໂຮງງານຜະລິດລະບົບບັນຈຸຖາດອັດສະລິຍະ - ປະເທດຈີນອັດສະລິຍະໃສ່ລະບົບບັນຈຸຖາດອັດສະລິຍະ
355533434

ຜະລິດຕະພັນ