ໂຮງງານປະກອບແລະຜະລິດຕະພັນສະມອງທີ່ກຽມພ້ອມ - ໂຮງງານຜະລິດແລະສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນຢາສະຫລອງທີ່ຜະລິດຈາກປະເທດຈີນ, ຜູ້ສະ ໜອງ
355533434

ຜະລິດຕະພັນ