ໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການຢາ - ຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນການຢາຈີນ, ຜູ້ສະ ໜອງ
355533434

ຜະລິດຕະພັນ